Numerong pang subok

Paano sumubok ng numero

  • 1- Pumili ng isang naaangkop na bilang pagsubok mula sa mga pagpipiliin sa ibaba batay sa iyong Pinagmulang Mobile Networks.
  • 2- Magpadala ng test message sa napiling numero.
  • 3- Suriin kung ang mga pagsubok ay matagumpay sa pamamagitan ng pagpunta sa access tab sa itaas.
  • 4- Makipag-ugnay sa amin para sa iyong nakalaang taga pamahala at presyo.

Gamitin ang mga sumusunod na mga numero kung maaari magpadala ng bulk SMS sa Internasyonal na Operator 1.

SMS Code Terms
88184 600 19 Sat 30/60
79585 389 879 Rus 30/45
37258 990 219 Est 30/45
46769 436 532 Swe 30/60
Gamitin ang mga sumusunod na mga numero kung maaari magpadala ng bulk SMS sa Internasyonal na Operator 2.

SMS Code Terms
88184 600 19 Sat 30/60
79585 389 879 Rus 30/45
37258 990 219 Est 30/45
46769 436 532 Swe 30/60