Daan

Tingnan ang access

  • 1- Kaya mo ba magpadala ng bulk SMS mula sa alinman na Mobile Networks?
  • 2- Kung gayon pumili ng isang naaangkop na numero para subukan.
  • 3- Magpadala ng mensahe sa napiling numero.
  • 4- Suriin ang access sa kanan sa pamamagitan ng pag-type sa numero ng mobile kung saan mo pinadala ang iyong SMS.
  • 5- Ang iyong mensahe ay ipapakita dito kung may access.
  • 6- Makipag ugnay sa amin para sa iyong nakalaang tagapamahala at pagbayad.

Tingnan ang access

Nasubukan mula sa numero ng cellphone
+