Numerong pang subok

Paano sumubok ng numero

  • 1- Pumili ng isang naaangkop na bilang pagsubok mula sa mga pagpipiliin sa ibaba batay sa iyong Pinagmulang Mobile Networks.
  • 2- Magpadala ng test message sa napiling numero.
  • 3- Suriin kung ang mga pagsubok ay matagumpay sa pamamagitan ng pagpunta sa access tab sa itaas.
  • 4- Makipag-ugnay sa amin para sa iyong nakalaang taga pamahala at presyo.

Gamitin ang mga sumusunod na mga numero kung maaari magpadala ng bulk SMS sa Internasyonal na Operator .

SMS Code Terms
88184 600 19 Sat 30/60
32468 900 150 Belgium 30/45
41799 770 680 Switzerland 30/45
79585 388 301 Russia 30/45