INTERNATIONAL PREMIUM RATE NUMBERS

Bayad

New payments method for Mediatel! We can pay with Bitcoin Gcash

New! Mediatel can now pay with Gcash Gcash in Philippines Only

Mediatel is interconnected with over 100 Tier 1 and Tier 2 carriers. This provides for the highest payments available which we pass to our customers for international, Domestic PRS, Shared Cost and Geographic PSTN numbers.

Mediatel ay konektado sa higit na 30 Tier 1 at Tier 2 carrier. Ito ay nagbibigay ng pinakamataas na kabayaran sa presyo at ito ay pinapasa namin sa aming mga kustomer para sa internasyonal , lokal PRS , Naibahaging Gastos at Heographiyang PSTN numero.

Ang aming 24/7 account manager at koponan sa pananalapi ay magbigay sa iyo ng lahat ng kinakailangang suporta upang masiguro na ang iyong mga promosyonal na kampanya ay ang pinakamahusay at pagkakataon ng tagumpay.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa premium mobile number mangyaring Makipag-ugnay sa isa sa aming mga taga-pamahala.