Teleconferencing

Kung ikaw ay naghahanap ng isang simpleng dial-in na serbisyo para sa madalian tawag sa conference o para sa karagdagang pag-andar kabilang ang tulong ng namamahala at tawagan ng pagtatala, Mediatel ang sagot sa iyong tanong.

Mangyaring tingnan ang aming mga solusyon sa mga sa ibaba