We make numbers count

Magbukas ng accoun

Kumpletuhin ang anyo sa ibaba:

Pakikumpleto ang form sa ibaba at isa sa aming koponan sa pagbebenta kokontakin sa iyo sa lalong madaling panahon. Kapag ikaw ay nagpadala ng mga form na ikaw ay maaaring makakuha ng aming buong Listahan ng mga presyo para sa International Premium Rate Numero at IVR Solutions. Huwag mag-aksaya ng oras at sumali sa Mediatel network ngayon!

Buong Pangalan:
Makipag-ugnay sa taga pamahala

INTL Sales :
 • Contact Sanaa Ezouatni  @ Mediatel
 • Contact Salma Kanafani @ Mediatel
 • Contact Sem Jover  @ Mediatel
 • Contact Wissam @ Mediatel
 • Contact Ian @ Mediatel
 • Contact Arvey Pool @ Mediatel
 • Contact sales support @ Mediatel
INTL Sales :
 • Contact Manaf @ Mediatel
 • Contact Angelito @ Mediatel
 • Contact Jessan Galeria @ Mediatel
 • Contact Wael Akak  @ Mediatel
 • Contact Ann @ Mediatel
 • Contact Mike Charlesworth MD
Inglatera Sales :
 • Contact Dani Ganick UK Business Development Manager
Inglatera Sales :
 • Contact Esmriti Rai UK Sales Support